พิธีขึ้นบันไดมีด


ทั้งนี้พิธีดังกล่าว เป็นการจัดขึ้นเพื่อสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ความอัปมงคลให้ออกไปจากครอบครัวของผู้ที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผัก ให้เกิดความโชคดี มีความสงบสุขตลอดปี

ท่านทีสนใจในปีนี้จะมีโอกาศรับชมได้ 2 วันคือวันที่ 15 ณ.อ๊ามบางเหนียว(ศาลเจ้าบางเหนียว) และวันที่ 16 ณ.อ๊ามเจ่งอ๋อง(ตรงข้าม รพ.วชิระ)